Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

 

 

E-Posta

   Ana Sayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Bildiriler | Yönetilen Tezler | Projeler

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Yüksek Lisans Tezleri  

[1]

Baki ÇİÇEK

Makrohalkalı Eterlerin Katyon Bağlama Özelliklerinin İletkenlik Ölçümleri ile İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997)

[2]

H. İbrahim UĞRAŞ

Bazı Makrohalkalı Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000)

[3]

Arzu GÜMÜŞ

Değişik Karakterli Taç Eter Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004)

[4]

Mert Olgun KARATAŞ

Hidroksi Kumarin Kuaterner Amonyum Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)

[5]

Reyhan DENİZ

Bazı Yeni Yan Kollu Monoaza Crown Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Karakterleri, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Tez Aşamasında)

[6]

Mehmet ARSLAN

Bazı Crown Eterlerin Kompleksleşme ve iyon Seçiciliğinin Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Tez Aşamasında)

 

 

 

 

Doktora Tezleri

[1]

Baki ÇİÇEK

Tetra-aza Koronandların Sentezleri ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Potansiyometrik, Kondüktometrik ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemleri ile Belirlenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002)

[2]

Halil İbrahim UĞRAŞ

Bazı Yeni Azacoronandların Sentezi ve Yapı Karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003)

[3]

İsmet BAŞARAN

Yeni Coumarin Crown Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Saptanması, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008)

[4]

Arzu GÜMÜŞ

Bazı Aldehit ve Kumarin Bileşiklerinin Değişik Amino Türevleri ile Reaksiyonları, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)

[5]

Şeref KARADENİZ

Bazı Sülfonamid Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Tez Aşamasında)