Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

 

 

E-Posta
   Ana Sayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Bildiriler | Yönetilen Tezler | Projeler

 

Projeler

 

[1]

"Organik Bileşiklerle Modifiye Edilmiş Kil Minerallerinin Çeşitli Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Dicle  Üniversitesi Araştırma  Fonu  (1988)

[2]

"Yeni Yankollu Bazı Crown Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Saptanması",  TÜBİTAK Projesi TBAG-58  (1991)

[3]

"Bazı Makrohalkalı Eterlerin Katyon-Ligand İlişkileri ve Potansiyometrik Olarak Saptanması", Balıkesir Üniversitesi  Araştırma Fonu (1996)

[4]

“Ekstraktif Amaçlı Bazı Makrohalkalı Azo Eterlerin Sentezi ve Katyon Bağlama Özelliklerinin Belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu  (2000)

[5]

“Bazı Yeni Substitue Benzocrown Eterlerin Sentezi ve Bunların Alkali Metallerle Kompleksleşme Reaksiyonlarının İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu  (2001)

[6]

“Bazı Yeni Aza Coronandların Sentezi ve Yapı Karakterizasyonu”  Balıkesir Üniversitesi Araştırma  Fonu (2003)

[7]

“Yeni Coumarin Crown Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Saptanması”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma  Fonu (2003)  

[8]

“Bazı Yeni Aza Coronandların Sentezi ve Yapı Karakterizasyonu”, TÜBİTAK Araştırma Altyapısını Destekleme Projesi TBAG-AY/311 (103T015) (2003)

[9]

“Yeni Coumarin Crown Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Saptanması”, TÜBİTAK Araştırma Altyapısını Destekleme Projesi TBAG-AY/367 (104T101) (2004)

[10]

“Yeni İmin Grubu İçeren Optikçe Aktif Benzo Crownların  Sentezi ve Kompleksleşme Çalışmalarının  İncelenmesi”,

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu (2006)

[11]

"Optikçe Aktif Bazı Yeni Schiff Bazı Makrohalkalı Polieter Diester Kompleks Bileşiklerinin Sentezi", Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu (2008/14)

[12]

"Kumarin Kuaterner Amonyum Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu", Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu (2009/03)

[13]

"Bazı Sülfonamid Türevi Hidroksi  Kumarinlerin Sentezi  ve Karakterizasyonu", Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu (2009/36)