Egitim-Ögretim Faaliyetleri
Güz Yariyili
Verdiği Dersler
Kredisi
Öğrenci Sayısı
Dede Korkut Araştırmaları (Yüksek Lisans)  
2
10
Türk Mitolojisi Araştırmaları (Yüksek Lisans)
2
10
Halk Edebiyatı Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Doktora)
2
3
Efsane ve Masal Araştırmaları (Doktora)      
2
3
Türk Halk Edebiyatına Giriş-I
3
72
Türk Halk Edebiyatına Giriş-I (İ.Ö.)  
3
72
Türk Halk Edebiyatı-III
2
62
Türk Halk Edebiyatı-III (İ.Ö.)
2
41
Türk Halk Bilimi-III   
2
67
Türk Halk Bilimi-III (İ.Ö.)
2
49
Türk Halk Edebiyatı-I
2
50
Türk Halk Edebiyatı-I (İ.Ö.)
2
50Bahar Yariyili
Dersin Adı
Kredisi
Öğrenci Sayısı
Cönk ve Mecmua Araştırmaları (Yüksek Lisans)
2
10
Aşık Edebiyatı Araştırmaları ( Yüksek Lisans)
2
10
Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Tarihi (Doktora)
2
3
Halk Hikayesi Araştırmaları (Doktora)
2
3
Türk Halk Edebiyatına Giriş-II
3
72
Türk Halk Edebiyatına Giriş-II(İ.Ö.)  
3
72
Türk Halk Edebiyatı-IV
2
62
Türk Halk Edebiyatı-IV (İ.Ö)
2
41
Türk Halk Bilimi-IV
2
67
Türk Halk Bilimi-IV (İ.Ö)
2
49


Yönetilen Tezler
Devam Eden Yüksek Lisans Tezler
 • Figen DEĞİRMENCİOĞLU, "Manyas Yöresi Halk Edebiyatı ve Halkbilimi Ürünleri Üzerine Bir İnceleme. "
 • Abonoz KÜÇÜK, "Giresun Çepni Kültürü. "
 • İsmail EFE, "İvrindi ve Çevresi Geleneksel El Sanatları. "
 • E. Serpil ARMUTÇU, "Lokman Hekim Anlatmaları Üzerine Bir İnceleme. "

 • Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri
 • Erbuğ GÜLSOY, "Dede Korkut Hikayeleri ve Manas Destani’nda Bitki ve Hayvan Kültü. "
 • Mustafa AÇA, "Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi. "
 • Halil İbrahim ŞAHİN, "Balıkesir Çepni Kültürü. "
 • Başak TEKDURMAZ, "Balıkesir Halkevi Çalışmaları ve Kaynak Dergisinin Sistematik İndeksi. "
 • Osman YİĞİT, "Nevşehir Yöresi Efsaneleri (İnceleme-Metinler). "
 • Satı KUMARTAŞLIOĞLU, "Balıkesir Masallarında Motif ve Tip Araştırması. "
 • Halide YAŞAR, "Balıkesir Çocuk Folkloru. "
 • Yasemin TOKMAK, "Balıkesir Kına Kültürü. "
 • Aytaç YİYİN, "Türk Kültüründe Asker Ocağı Etrafında Oluşan Halk Edebiyatı ve Halkbilimi Ürünleri Üzerinde Bir İnceleme. "
 • Mehmet AKMAN, "Balıkesir Yöresinde Ahilikten Kalma Tören ve Uygulamalar. "

 • Devam Eden Doktora Tezleri
 • Satı Kumartaşlıoğlu, "Türk Kültüründe Ateş ve Ocak Kültü. "
 • Berna AYAZ, "Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. "

 • Biten Doktora Tezleri
 • Halil İbrahim ŞAHİN, "Türkmenistan Sahası Destancılık Geleneği ve Türkmen Destanları. "
 • Zülfikar BAYRAKTAR, "Mizah Teorileri ve Mizah Teorilerine Göre Nasreddin Hoca Fıkralarının Tahlili. "
 • Ahmet SAÇKESEN, "Özbek Masallarının Tip ve Motif Yapısı. "