Pınar  Mete                                               

         Doktora,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  2005                                    

         

            Matematik Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Çağış Kampüsü,                                                         The art of doing maths consists in finding that special case

            Balıkesir10145, Türkiye                                                                                                                           which contains all the germs of generality.

                   e-posta: pinarm@balikesir.edu.tr                                                                                                                                         David  Hilbert   

                   ofis       : 408                               

                   ofis tel  : + 90 266 6121000 / 4408

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Araştırma Alanı:

Kombinatorik Cebirsel Geometri  Değişmeli Cebir

 

 

          

 

 Yayınlar / Konferanslar / Çalıştaylar

   Karatekin Mathematics Days: Combinatorics, Algebra, Geometry and Interactions,  20 - 24 June 2011

 

   Dersler,  2010  - 2011  Güz   (Program)

   MAT 2103   Lineer Cebir I