Duyurular

Nano-Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu

Laboratuar Cihaz Sorumluları

 

· Manyetorezistans Ölçüm Sistemi                       

 

· Titreşimli Örnek Manyetometresi                      Araş. Gör. Dr. Öznur Karaağaç

 

· Püskürtme ve Buharlaştırma Sistemi       Dr. Ali Karpuz

 

· Manyeto-Optik Loop Plotter Sistemi       Dr. Ali Karpuz

 

Notlar:

· Laboratuarlarda  çalışacak araştırmacıların cihazları, “Cihaz Sorumluları” gözetiminde kullanması zorunludur.

· Cihaz kullanımı talebinde bulunan araştırmacıların ölçüm tarihinden önce cihaz sorumlularından kullanım için tarih almaları gereklidir.

2013 Yılındaki Önemli Konferanslar

 

 

Laboratuar Çalışma Kuralları

 

1. Cihazların yerlerinin değiştirilmemesi,

2. Her bir cihaz için açılan çalışma formlarının çalışma esnasında eksiksiz olarak doldurulması,

3. Laboratuvarlar da yemek yenmemesi ve sigara içilmemesi,

4. Cihazlarla ilgili arızaların ve eksikliklerin cihaz sorumlusuna hemen bildirilmesi,

5. Araştırmacıların kullanacakları her türlü sarf malzemelerin kendileri tarafından temin edilmesi,

6. Çalışma bitiminde çalışılan masa ve cihazların temiz olarak bırakılması,

7. PÜSKÜRTME-BUHARLAŞTIRMA üretim cihazı, VSM, MR ve MOKE ÖLÇÜM sistemlerinin çalışma istek formlarının önceden doldurularak bildirilmesi ve bu cihazların kesinlikle cihaz sorumlusu olmadan kullanılmaması,

8. Bilgisayar yazılımlı sistemlerde çalışılması durumunda, herhangi bir dosyanın silinmemesi ve düşünülen her türlü değişikliğin birim ve cihaz sorumlularına sorulması gerekmektedir.

9. Mesai saatleri dışında yangın vb. acil durumlarla karşılaşılmasında; güvenliğe ve ilgili cihaz ve birim sorumlularına haber verilmesi gerekmektedir.

10. Çalışma yapan kişi çalışması ile ilgili doğabilecek her türlü sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

11. Çalışma yapan kişi çalışması ile ilgili alt yapı eksiklerini bildirmelidir.

12. Yukarıdaki kurallara keyfi olarak uymayan bu kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren araştırmacılar Laboratuar olanaklarından yararlanamayacaklardır.

Soft Magnetic Materials 21 Conference, 2013
Joint European Magnetic Symposia, 2013
International conference on nanoscale magnetism, 2013
Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 2013