Nano-Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu
Metin Kutusu: Prof. Dr. Hakan KÖÇKAR

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

 


ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Hakan Köçkar

 

Doğum Tarihi: 01 Nisan 1968

 

Ünvanı: Profesör

 

Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Eğitimi

Uludağ Üniversitesi

1985-1989

Y. Lisans

Atom ve Molekül Fiziği

Uludağ Üniversitesi

1989-1992

Doktora

Katıhal Fiziği

University of Wales, Cardiff, U.K.

1994-1998

 

1992-1993 yıllarında, Uludağ Üniversitesi, Fizik Bölümünde doktora dersleri almıştır.

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

 

“Grup teorisinin IR ve Raman spektroskopisinde bazı uygulamaları” Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 1992.

 

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

 

“Magnetic material production using a novel rotating cryostat and their magnetic and structural analysis”, Unıversity of Wales Cardiff, Wolfson Centre for Magnetic Technology, Doktora Tezi, Haziran 1998.

 

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1990 - 1993

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

1993 - 1998

Arş. Gör. Dr.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

1998 - 1999

Yrd. Doç. Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

1999 - 2005

Doç. Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

   2005 - 2010

Prof.Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

2010-

 

 

 

 

YÖNETİLEN LİSANÜSTÜ TEZLER:

 

1-Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

Topçu, H., “Ni-Fe ince filmlerin elektrodepozisyonu ve karakterizasyonu”, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2003.

 

Güngör, E., “Fe ve %3 SiFe Filmlerin alt tabaka ve konsantrasyonuna bağlı olarak manyetik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2004.

 

Naz, M. “Elektrodepozisyon tekniğiyle üretilen Ni, NiCu alaşım ve Ni/Cu süperörgü Filmlerinde Manyetik Direncin İncelenmesi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2004.

 

Şahin, T. “Elektrodepozisyon tekniği ile üretilen Co ve Co-Fe filmlerin, yapısal ve manyetodirenç özelliklerinin incelenmesi”, İkinci danışman, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Haziran-2006.

 

Karpuz A. “Fe-Cu alaşım filmlerin büyütülmesi, yapısal ve manyetik karakterizasyonu”, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Haziran-2006.

 

Karaağaç Ö. “CoCu alaşım filmlerin elektrodepozisyonu, yapısal ve manyetik özellikleri üzerine depozisyon parametrelerinin etkisinin incelenmesi”, İkinci danışman, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Haziran-2007.

 

Çoşkun S. “Manyetik alanın insan eritrosit karbinik anhidraz izoenzimleri (hCA I ve hCA II) Üzerine iİn Vitro Etkisinin Araştırlması”, İkinci danışman, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Eylül-2007.

 

Özergin E. “Elektrodepozisyon Tekniği ile Büyütülen CoFeCu filmlerin Yapısal, Manyetik ve Manyetikdirenç Özelliklerinin İncelenmesi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Eylül-2008.

 

Demirbaş Ö. “NiFeCo Filmlerin Elektrodepozisyon Tekniği ile Üretilmesi ve Depozisyon Parametrelerinin Karakterizasyona Etkisi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Eylül-2008.

 

Ozel F., “Solvotermal Yöntemle Elde Edilen Demir Oleat Kullanarak Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıklarının Sentezi ve Karakterizasyonu”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Ağustos-2009.

 

Eşiyok. M., “FeCl/Cu  Süperörgülerin DC Püskürtme Metoduyla Hazırlanması, Manyetik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi”, Tez aşamasında, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor.

 

Bilir B., “Fonksiyonel Co Nanoparçacıkların Sentezi,  Manyetik ve Yapısal Karakterizasyonu”, Ders Aşamasında, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2011-devam ediyor.

 

Sabankaya E., “Süperörgü Filmlerin DC Püskürtme Metoduyla Üretilmesi ve Karakterizasyonu”, Ders Aşamasında, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2011-devam ediyor.

 

 

2-Yönetilen Doktora Tezleri:

 

Kuru, H., “NiFe Tek Katmanlı ve NiFeCu/Cu Çok Katmanlı Filmlerin Elektrodepozisyonu ve Karakterizasyonu”, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2009.

 

Beyaz, S., “Süperparamanyetik Nano-Manyetit İçeren Lateks Sentezi ve Karakterizasyonu”, İkinci danışman, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2009.

 

Karaağaç Ö. “Optimum Doyum Manyetizasyonlu Süperparamanyetik Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İmmobilizasyon Uygulaması”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Fizik Anabilim Dalı, 2007-2011.

 

Karpuz A. “Elektrodepozisyonla Büyütülen Ni-Co Filmlerinin Karakterizasyonu ve Manyetorezistans Davranışın İncelenmesi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2007-2011.

 

Şahin T. “Elektrodeposizyon ile Üretilen CoFe/Cu Multilayer Filmlerin  Farklı Asidik ve Bazik Ortamlardaki Elektrokimyasal, Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2008-devam ediyor.

 

Özel F., “Fonksiyonel Manyetik Nanoparçacık Sentez ve Karakterizasyonu”, Balıkesir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor.

 

 

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

 

“Fe ve %3 SiFe Filmlerin alt tabaka ve konsantrasyonuna bağlı olarak manyetik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez projesi, BAP 2003/24, Proje Yöneticisi, 16.06.2003/16.06.2004.

 

“İnce Filmlerde Manyetik ve Manyetotransport Ölçümler”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP 2001/02, Proje Yöneticisi, 04.01.2001/04.07.2005.

 

“Ferromanyetik Nanoteknolojik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonları”,Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İleri Araştırma Projesi 2005K120170 (Resmi Gazete, 9 Ocak 2005-Sayı: 25695(Mükerrer), sayfa 187), Proje Yöneticisi, 09.01.2005/09.01.2007.

 

“Manyetik Tek Tabaka, Alaşım ve Süperörgülerde, Manyetik ve Yapısal Özelliklerin İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP 2005/18, Proje Yöneticisi, 27.06.2005/28.05.2007.

 

“CoCu Alaşım filmlerin elektrodepozisyonu, yapısal ve manyetik özellikleri üzerinedepozisyon parametrelerinin etkisinin incelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez projesi, BAP 2007/08 Proje Yöneticisi, 07.03.2007/15.11.2007.

 

“Diferansiyel denklemleri kullanarak Manyetik Hysteresis Eğrilerinin Kontrol teoride Modellenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP 2003/22, Araştırmacı, 13.06.2003/21.02.2008.

 

“Elektrodepozisyonla Sentezlenen NiFe Alaşım ve NiFeCu/Cu Süperörgülerin Yapısal, Manyetik ve Magnetotransport Karakterizasyonu”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, BAP 2006/37, Proje Yöneticisi, 25.05.2005/25.05.2008.

 

“Ferromanyetik Filmlerin Yüzeyinde Oluşan Kümelerin Modellenmesi ve Geometrik İstatistiksel Özelliklerinin Hesaplanması”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP 2006/26, Araştırmacı, 09.06.2006/09.06.2008

 

“Elektrodepozisyon Tekniği ile Büyütülen CoFeCu filmlerin Yapısal, Manyetik ve Manyetikdirenç Özelliklerinin İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez projesi, BAP 2008/05, Proje Yöneticisi, 21.02.2008/25.11.2008.

 

“Histersis Özelliği Gösteren Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi ve Bunların Ferromanyetik Malzemelere Uygulamalar”, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi TBAG 105T446, Danışman, 01.05.2006/01.05.2009.

 

“Kolloidal Magnetik Boncuk Sentezi ve Karekterizasyonu” Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez projesi, BAP 2006/46, Araştırmacı, 03.03.2006/09.06.2009.

 

“Solvotermal Yöntemle Elde Edilen Demir Oleat Kullanarak Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıklarının Sentezi ve Karakterizasyonu”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez projesi, BAP 2008/04, Proje Yöneticisi, 21.02.2008/05.10.2009.

 

“Süperparamanyetik Nanoparçacık Sentezi ve Termal Parçalama Yönteminin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi 109T017, Proje Yöneticisi, 15.04.2009/15.04.2010.

 

“Elektrodepozisyonla Büyütülen Ni-Co Filmlerinin Karakterizasyonu ve Manyetorezistans Davranışın İncelenmesi”, Doktora Tez projesi, BAP 2010/34, Proje Yöneticisi, 09.02.2010-04.10.2011.

 

“Optimum Doyum Manyetizasyonlu Süperparamanyetik Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İmmobilizasyon Uygulaması”, Doktora Tez projesi, BAP 2010/35, Proje Yöneticisi, 09.02.2010-04.10.2011.

 

“Elektrodeposizyon ile üretilen CoFe/Cu Multilayer filmlerin  farklı asidik ve bazik ortamlardaki elektrokimyasal, yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi”, Doktora Tez projesi, BAP 2012/33, Proje Yöneticisi, 04.10.2010-17.02.2014.

 

“Fonksiyonel Manyetik Nanoparçacık Sentez ve Karakterizasyonu”, Doktora Tez projesi, BAP 2012/37, Proje Yöneticisi, 04.10.2011-17.02.2015

 

“Zeytin β-Glukosidazın Nanoparçacıklara İmmobilizasyonu ve Sofralık Zeytin Üretiminde Uygulamaları”, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi TOVAG 110O778, Danışman, 01.05.2011/15.05.2014.

 

 

İDARİ GÖREVLER:

 

Balıkesi Üniversitesi Senatosu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, (17.05.2005- 09.01.2007).

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, (17.05.2005-09.01.2007).

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, (23.02.2005-09.01.2007).

 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İhale ve Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Balikesir Üniversitesi, (20.09.2004-22.04.2005).

 

Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTAM) Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi (16.07.2003-09.01.2007).

 

Araştırma Fonu Yönetim Kurulu üyeliği, Balikesir Üniversitesi, (24.05.2002- 24.05.2006).

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, (12.06.2001– 11.01.2007).

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Komisyonu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, (28.05.2001-11.01.2007).

 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Öğrenci bursları komisyonu üyesi, Balikesir Üniversitesi (17.10.2000-….)

 

Yurtdışı Arş. Gör. İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, (06.10.2000 -02.05.2011).

 

Fiziksel Matematik Ana Bilim Dalı Başkan V., Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, (18.10.1999–07.02.2005).

 

Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, (21.03.2005–….).

 

Avrupa Birliği Merkezi (BABİM) Müdür Yardımcısı, Balıkesir Üniversitesi, (18.02.2002- …).

 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğrenci bursları komisyonu üyesi, Balikesir Üniversitesi (11.09.2008-11.09.2012).