SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Temel Teknikler

Seminerin Hedefi: Bu seminerin amacı erken çocuklukta bilim eğitiminin ilkeleri ve temel teknikleri konusunda okul öncesi eğitimi öğretmenlerini bilgilendirmek ve okul öncesi dönem çocuklarına yönelik etkili bilim eğitimi etkinlikleri geliştirme ve uygulama becerilerini zenginleştirmektir. Seminer sonunda katılımcılar okul öncesinde bilim eğitiminde kullanılabilecek temel teknikler konusunda ve etkili bilim eğitimi etkinliklerini tanıma, geliştirme ve uygulama konularında beceriler kazanacaklardır.

Yöntem ve Katılımcı Sayısı: Seminer atölye çalışması formatında olup aktif katılım gerektirmektedir. Seminerde küçük gruplar halinde çalışılacaktır. Bu seminer için azami katılımcı sayısı 20’dir.

Süre: Bu seminer tam günlük bir seminerdir (8 saat).

Parametrik ve Parametrik Olmayan Tek-değişkenli Analizler

Seminerin Hedefi: Temel istatistik bilgisine sahip araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerinin tek-değişkenli analiz metotları hakkındaki kavramsal anlayışlarını ve uygulama bilgilerini geliştirmektir. Seminer sonunda katılımcılar tek-değişkenli analiz metotlarını SPSS programı vasıtası ile kullanabilme ve sonuçları yorumlayabilme becerilerini kazanacaklardır. Bu seminer analiz metotlarına ilişkin kavramsal anlayışın uygun veri analizi metotlarının seçimi ve uygulanmasına öncülük edeceği felsefesine dayanmaktadır. Bu nedenle seminer istatistiksel formüllerin elde edilmesi ve hesaplanmasından çok analiz metotlarının kavramsal olarak anlaşılması üzerine odaklanmaktadır.

Yöntem ve Katılımcı Sayısı: Seminer atölye çalışması formatında olup aktif katılım gerektirmektedir. Bu seminer için azami katılımcı sayısı 20’dir.

Süre: Bu seminer 2 günlük bir seminerdir (16 saat).

İçerik güncelleniyor