Main
Product
Contact
Contact
Contact
Yrd.Doç.Dr. Kaan Türker
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi
Ýnþaat Mühendisliði Bölümü
ÇAÐIÞ KAMPÜSÜ
0 266 - 612 11 94 (4205)
kturker@balikesir.edu.tr
Ders Notlarý
Çelik Kafes Sistem Tasarýmý
Çelik Yapýlar-II
Yapýlarýn Performans Esaslý Tasarýmý ve Deðerlendirilmesi
BAHAR DÖNEMÝ
GÜZ DÖNEMÝ
Örnek Proje Donesi
Dosya Hazýrlama Kilavuzu
Çelik Yapýlar-I
ÇY-II_ders-1
ÇY-II_ders-2
YPETD_ders-1
YPETD_ders-2
YPETD_ders-3
YPETD_ders-4
ÇY-II_ders-3
YPETD_ders-5
ÇY-II_ders-4-5
YPETD_ders-6
YPETD_ders-7
ÇY-II_ders-6
ÇY-II_ders-7
YPETD_ders-8
YPETD_ders-9
YPETD_ders-10
ÇY-II_ders-8
ÇY-II_ders-9
ÇY-II_ders-10