Degerli Ziyaretçiler

   

 

Mekânsal özelliklerin ortadan kalkt???, mesafelerin sorgulanmad???
günümüz bili?im ça??nda, sizlerle daha h?zl? ileti?im kurmak ve bilgi
payla??m?nda bulunmak amac?yla haz?rlad???m sayfam?n faydal? olmas?n? dilerim. Sayg?lar?mla..

 

Doç. Dr. Hasan ABD?O?LU,    abdioglu@balikesir.edu.tr 

Bal?kesir Üniversitesi, http://www.balikesir.edu.tr/

Band?rma ?.?.B.F -??letme Bölümü,

 http://ebs.balikesir.edu.tr/Personel_Bilgi.aspx?No=195228

 

 
    2. BASKI

  

1. BASKI 

   

Duyurular

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Muhasebe El Kitab?..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Muhasebe Defterleri..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Denetim Terimleri Sözlü..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Denetçilerin Ya?am Tarz? ..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Tekdüzen Hesap Plan?

..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

2006-2011 Y?llar? KPSS-Muhasebe Grubu Soru ve Cevaplar?..Devami

Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Ba??l De?erlendirme K?lavuzu 

..Devami