BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

 

BANDIRMA İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ & ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ

 

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

KMY 2102 – ULI2203

 

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ

Prof. Dr. Gökhan Orhan

 

Ders Saati ve Yeri:                SBKY - Pazartesi 13.25 - 16.00  Konferans Salonu

                                              Uİ – Pazartesi 13.25 - 16.00  Konferans Salonu

                                              Uİ – Pazartesi 17.05 - 19.40  G 308

                                              

 

 

Öğrencilerle Görüşme Saati:  Salı 12.30-13.25 saatleri arasıdır. Ayrıca ders çıkışlarında öğretim üyesinin müsait olması durumunda görüşme yapılabilir.

  

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi öğrencilerimize sosyal bilimler araştırma metodolojisi konusunda temel bilgileri

vermeyi amaçlamaktadır. Ders hem konulara bilim felsefesi bağlamında yaklaşmayı hem de nitel ve nicel yöntemlerin her ikisi

hakkında bilgi vermeyi hem de akademik yazım ve sunum kuralları hakkında, özellikle bir araştırmanın nasıl bir rapor halinde

sunulması gerektiği konularında öğrencilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dersimizde bu yıl ödev ve sunum uygulaması

yapılmayacak olup, başarı sınavlar üzerinden ölçülecektir.

  

        Okumalar

· Geray, Haluk (2014) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle  (Kocaeli: Umuttepe Yayınları)

· Kökdemir, Doğan vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (Ankara: Başkent Üniversitesi, İ.İ.B.F. ELYADAL Yayını)

Derslerde temel olarak Geray (2014) ve Kökdemir vd. (2004) kullanılacaktır. Dileyen öğrencilerimiz ek bilgi edinmek için aşağıda verilen ek okumalardan da faydalanabilirler.

 

Ek okumalar

· Punch, Keith P., (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Ankara: Siyasal Kitabevi)

· Yıldırım, Cemal (1985 ) Bilim Felsefesi (İstanbul: Remzi Kitabevi)

· Seyidoğlu, Halil (1993) Bilimsel Araştırma  ve Yazma El Kitabı (İstanbul: Güzem Yayınları)

 

Ders Hakkında Bilgiler

Uymanız Gereken Kurallar

Derse hazırlanarak gelmenizin hepimizin hayatını kolaylaştıracağını söyleyebilirim. Bu bağlamda konularımızın gerektiği gibi anlaşılabilmesi ve başarılı olabilmeniz için;  

1. Aşağıda belirtilen ders materyallerinin derse gelinmeden önce okunması,

2. Derslere düzenli olarak devam edilmesi, derslerde not tutulması ve eğer gerekirse anlaşılmayan yerlerin sorulması,

3. Derslerde tuttuğunuz notların gözden geçirilmesi ve öğretim üyesinin altını çizdiği noktalara odaklanılması,

4. Eğer hala anlaşılmayan bazı noktalar varsa:

(a) Ders materyallerini ve derslerde tuttuğunuz notlarınızın tekrardan gözden geçirilmesi, 

(b) Sorularınızın sınıfta gündeme getirilmesi,

5. Eğer bütün bu çabalarınız sonuç vermezse ve derslerde anlattığımız konuları anlama konusunda sorunlar yaşarsanız öğretim üyesinin ofis saatlerinde ziyaret edilmesi, tavsiye edilmektedir.

Ayrıca bu dersteki başarınızı ölçmek için sizlere her türden soru sorulabilir. Bu türler arasında, boşluk doldurma, çoktan seçmeli,

doğru-yanlış, kısa cevap, karşılaştırma, tartışma ve yorum soruları sayılabilir. Geçtiğimiz yıllarda başta sayılan soru biçimlerinde daha

az sorun yaşanırken, son üç tarzda oldukça ciddi sorunlar yaşandı. Bu yüzden sizlere aktardığımız bilgileri körü körüne

ezberlememeniz ve bunları günlük hayattaki örneklere uygulama yeteneğinizi geliştirmeniz de sizlerden beklenmektedir. Yani

sizlerden hem anlattığımız konulara hakim olmanız, hem de bu bilgileri kullanabilme yeteneğinizin geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu durumda özellikle sizlere bir ifade verip bunun tartışılmasını istediğimiz durumlarda hem o konudaki bilginizi göstermeniz hem de

bu bilgiyi kullanarak bir değerlendirme yapmanız beklenir. Verilen ifade doğru, yanlış, kısmen doğru ya da yanlış veyahut eksik

olabilir. Sizler de size öğretilenler ışığında verilen ifadenin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyduktan sonra konuyla ilgili

bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Nasıl kimse size gerçek hayatta teorilerle ilgili sorular sormuyorsa ve sizlerin

sahip olduğunuz teorik bilgiyi kullanarak olayları açıklamanız, analiz etmeniz veya tahmin etmeniz bekleniyorsa, bu sınavlarda da

her şeyi körü körüne ezberlemeniz sizin için fazla yararlı olmayabilir.

 

DERS AKIŞ PROGRAMI

 

1. HAFTA - TANIŞMA ve DERSİN GENEL ÇERÇEVESİNİN ÇİZİLMESİ

· Dersin genel çerçevesinin çizilmesi.

· Kaynakların tanıtılması.

· Ödevler hakkında genel bilgilendirme.

 

2. HAFTA  - ARAŞTIRMA NEDİR?   

· Araştırma düzeyleri

· Araştırmanın Aşamaları

Okuma: Geray (2014) 7-31. Ek Okuma: Simon Critchley – The Dangers of Certainty: A Lesson From Auschwitz 

İzleme: BBC Ascent of Man - 11- Knowledge or Certainty     

3. HAFTA –  BİLİM FELSEFESİ ve TOPLUMSAL ARAŞTIRMA

· Bilim Felsefesinde Yönelimler

· Toplumsal Araştırmalar

Okuma: Geray (2014) 33-59.

İzleme Karl Popper and Falsification   Kuhn’s Paradigm Shift   Scientific Realism  Animating Post-Structuralsm

4. HAFTA  NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMALARDA ORTAK PAYDALAR ve FARKLILIKLAR

· Görgül Araştırmalarda Önemli Kavramlar

· Niceliksel Araştırma Süreci

· Niteliksel Araştırmada Temel Kavramlar

Okuma: Geray (2014) 61-84.

5. HAFTA – BETİMLEYİCİ İSTATİSTİĞE GİRİŞ

· Tek Değişkenli Çözümleme

· İki Değişkenli Çözümleme

Okuma: Geray (2014) 85-102.

6. HAFTA – NİTEL ve NİCEL ARAŞTIRMALARDA ÖRNEKLEM

· Olasılıkçı Örneklem,

· Örneklem Boyutu ve Yoklamanın Hassasiyeti

· Medyada İzleyici Ölçümleri

· Olasılıkçı Olmayan Örneklem

· Niteliksel Araştırma Örneklemleri

Okuma: Geray (2014) 103-117.

7. HAFTA - YAYGIN GÖZLEM-YOKLAMA

· Yoklama Türleri

· Soru Türleri ve Soruların Hazırlanması

Okuma: Geray (2014) 119-133

8. HAFTA -  İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

· Kullanım Amaçları, Çözümleme Birimleri, Çözümleme Kategorileri ve Çözümleme

Okuma: Geray (2014) 135-147

9. HAFTA - NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA ve ÇÖZÜMLEME

· Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi

Okuma: Geray (2014) 149-177

10. HAFTA - BİLGİ ve BELGE KAYNAKLARI

· Bilgi ve Belge Kaynaklarını Arama

· Elektronik Akademik Veri Tabanı Arama Yöntemleri

Okuma: Geray (2014) 179-213

What is Open Access (Video)

11. HAFTA - RAPOR ve TEZ BÖLÜMLERİ

· Not Tutma Teknikleri

· Rapor Bölümleri

· Tablolar, Grafikler ve Şekillerin Kullanımı

Okuma: Geray (2014) 215-230            

Kökdemir, D. vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı

12. HAFTA - GÖNDERME ve KAYNAKÇA YÖNTEMİ

· Dipnotlar ve Notlar

· Göndermeler

· Kaynakça Hazırlama

· Bilim Etiği: İntihal (Aşırmacılık) Sorunu

Okuma: Geray (2011) 231-247

            Kökdemir, D. vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı

Ek Okuma: Metin Münir - Çalıntı Makale Skandalı

13. HAFTA – Gönderme ve Kaynakça Uygulamaları

14. HAFTA Gönderme ve Kaynakça Uygulamaları