BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ & KAMU YÖNETİMİ – ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ

 

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

KMY 2102 – ULI 2203

 

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

Prof. Dr. Gökhan Orhan

 

Ders Saati ve Yeri:                   Uluslararası İlişkiler: Pazartesi 14.20 – 16.55 - Amfi II

                                               Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Salı 13.25 – 16.00 Amfi IV

                                               Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.): Salı 17.05 – 19.40 G-302

Öğrencilerle Görüşme Saati:     Salı 12.30-13.25 Ayrıca ders çıkışlarında da öğretim üyesinin müsait olması durumunda görüşme yapılabilir.

  

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi öğrencilerimize sosyal bilimler araştırma metodolojisi konusunda temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Ders hem konulara bilim felsefesi bağlamında yaklaşmayı hem de nitel ve nicel yöntemlerin her ikisi hakkında bilgi vermeyi hem de akademik yazım ve sunum kuralları hakkında, özellikle bir araştırmanın nasıl bir rapor halinde sunulması gerektiği konularında öğrencilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  

        Okumalar

· Geray, Haluk (2014) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle (Kocaeli: Umuttepe Yayınları)

· Kökdemir, Doğan vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (Ankara: Başkent Üniversitesi, İ.İ.B.F. ELYADAL Yayını)

Derslerde temel olarak Geray (2014) ve Kökdemir vd. (2004) kullanılacaktır. Dileyen öğrencilerimiz ek bilgi edinmek için aşağıda verilen ek okumalardan da faydalanabilirler.

 

Ek okumalar

· Punch, Keith P., (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Ankara: Siyasal Kitabevi)

· Yıldırım, Cemal (1985 ) Bilim Felsefesi (İstanbul: Remzi Kitabevi)

· Seyidoğlu, Halil (1993) Bilimsel Araştırma  ve Yazma El Kitabı (İstanbul: Güzem Yayınları)

- Robert A. Day (1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yzılır ve Yayınlanır? (Ankara: TUBİTAK)

 

 Ders Hakkında Bilgiler

Uymanız Gereken Kurallar

Derse hazırlanarak gelmenizin hepimizin hayatını kolaylaştıracağını söyleyebilirim. Bu bağlamda konularımızın gerektiği gibi anlaşılabilmesi ve başarılı olabilmeniz için;  

1. Aşağıda belirtilen ders materyallerinin derse gelinmeden önce okunması,

2. Derslere düzenli olarak devam edilmesi, derslerde not tutulması ve eğer gerekirse anlaşılmayan yerlerin sorulması,

3. Derslerde tuttuğunuz notların gözden geçirilmesi ve öğretim üyesinin altını çizdiği noktalara odaklanılması,

4. Eğer hala anlaşılmayan bazı noktalar varsa:

(a) Ders materyallerini ve derslerde tuttuğunuz notlarınızın tekrardan gözden geçirilmesi, 

(b) Sorularınızın sınıfta gündeme getirilmesi,

5. Eğer bütün bu çabalarınız sonuç vermezse ve derslerde anlattığımız konuları anlama konusunda sorunlar yaşarsanız öğretim üyesinin ofis saatlerinde ziyaret edilmesi, tavsiye edilmektedir.

 

Ayrıca bu dersteki başarınızı ölçmek için sizlere her türden soru sorulabilir. Bu türler arasında, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap, karşılaştırma, tartışma ve yorum soruları sayılabilir. Geçtiğimiz yıllarda başta sayılan soru biçimlerinde daha az sorun yaşanırken, son üç tarzda oldukça ciddi sorunlar yaşandı. Bu yüzden sizlere aktardığımız bilgileri körü körüne  ezberlememeniz ve bunları günlük hayattaki örneklere uygulama yeteneğinizi geliştirmeniz de sizlerden beklenmektedir. Yani sizlerden hem anlattığımız konulara hakim olmanız, hem de bu bilgileri kullanabilme yeteneğinizin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu durumda özellikle sizlere bir ifade verip bunun tartışılmasını istediğimiz durumlarda hem o konudaki bilginizi göstermeniz hem de bu bilgiyi kullanarak bir değerlendirme yapmanız beklenir. Verilen ifade doğru, yanlış, kısmen doğru ya da yanlış veyahut eksik

olabilir. Sizler de size öğretilenler ışığında verilen ifadenin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyduktan sonra konuyla ilgili bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Nasıl kimse size gerçek hayatta teorilerle ilgili sorular sormuyorsa ve sizlerin sahip olduğunuz teorik bilgiyi kullanarak olayları açıklamanız, analiz etmeniz veya tahmin etmeniz bekleniyorsa, bu sınavlarda da her şeyi körü körüne ezberlemeniz sizin için fazla yararlı olmayabilir.

 

  

DERS AKIŞ PROGRAMI

 

1. HAFTA - TANIŞMA ve DERSİN GENEL ÇERÇEVESİNİN ÇİZİLMESİ

· Dersin genel çerçevesinin çizilmesi.

· Kaynakların tanıtılması.

· Ödevler hakkında genel bilgilendirme.

 

2. HAFTA  - ARAŞTIRMA NEDİR?   

· Araştırma düzeyleri

· Araştırmanın Aşamaları

Okuma: Geray (2014) 7-31

Ek Okuma- Simon Chritchley- The Dangers of Certainty: A Lesson from Auschwitz  

İzleme: BBC Ascent of Man - 11- Knowledge or Certainty

3. HAFTA - BİLİM FELSEFESİ ve TOPLUMSAL ARAŞTIRMA

· Bilim Felsefesinde Yönelimler

· Toplumsal Araştırmalar

Okumalar: Geray (2014) 33-59 – Kütle Çekim Dalgaları – Levent Kurnaz. Bir Şeyler Biliyorsun John Snow - Işıl Arıcan

İzleme Karl Popper and Falsification   Kuhn’s Paradigm Shift   Scientific Realism  Animating Post-Structuralsm

4. HAFTA - NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMALARDA ORTAK PAYDALAR ve FARKLILIKLAR

· Görgül Araştırmalarda Önemli Kavramlar

· Niceliksel Araştırma Süreci

· Niteliksel Araştırmada Temel Kavramlar

Okuma: Geray (2014) 61-84.

Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment - War, Peace and the Role of Power in Sherif’s Robbers Cave Experiment – Muzaffer Şerif Başoğlu – Türkiye’nin Muzaffer’i ABD’nin Şherif’i

5. HAFTA - BETİMLEYİCİ İSTATİSTİĞE GİRİŞ (Bu konu işlenmeyecektir.)

· Tek Değişkenli Çözümleme

· İki Değişkenli Çözümleme

Okuma: Geray (2014) 85-102.

6. HAFTA  -  NİTEL ve NİCEL ARAŞTIRMALARDA ÖRNEKLEM

· Olasılıkçı Örneklem,

· Örneklem Boyutu ve Yoklamanın Hassasiyeti

· Medyada İzleyici Ölçümleri

· Olasılıkçı Olmayan Örneklem

· Niteliksel Araştırma Örneklemleri

Okuma: Geray (2014) 103-117.

7. HAFTA  YAYGIN GÖZLEM-YOKLAMA

· Yoklama Türleri

· Soru Türleri ve Soruların Hazırlanması

Okuma: Geray (2014) 119-133.

Ek Okuma: Yoklamalarda Soru Türleri

8. HAFTA –  İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

· Kullanım Amaçları, Çözümleme Birimleri, Çözümleme Kategorileri ve Çözümleme

Okuma: Geray (2014) 135-147.

9. HAFTA – NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA ve ÇÖZÜMLEME

· Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi

Okuma: Geray (2014) 149-177.

10. HAFTA - BİLGİ ve BELGE KAYNAKLARI

· Bilgi ve Belge Kaynaklarını Arama

· Elektronik Akademik Veri Tabanı Arama Yöntemleri

Okuma: Geray (2014) 179-213.

İzleme: Open Access Explained !

11. HAFTA -  RAPOR ve TEZ BÖLÜMLERİ

· Not Tutma Teknikleri

· Rapor Bölümleri

· Tablolar, Grafikler ve Şekillerin Kullanımı

Okuma: Geray (2014) 215-230            

Kökdemir, D. vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı

12. HAFTA - GÖNDERME ve KAYNAKÇA YÖNTEMİ

· Dipnotlar ve Notlar

· Göndermeler

· Kaynakça Hazırlama

· Bilim Etiği: İntihal (Aşırmacılık) Sorunu

Okuma: Geray (2014) 231-247

            Kökdemir, D. vd.(2004) Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı

Ek Okuma: Metin Münir - Çalıntı Makale Skandalı – Bilimsel İletişim ve İntihal

Dipnot Rehberi Dipnot - Sonnot Oluşturma Kaynakça Oluşturma

Başarı dileklerimle.