BASAF 

(Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği)

 

            Ege Marmara ortak kültürünün ortasında yer alan Balıkesir, Mysia’dan Karesi’ye ve Karesi’den Cumhuriyet’in Kuva-yi Milliyeci kenti Balıkesir’e birçok “ilk”lere imza atmış bir kentimizdir.

            İlklere imza atanlardan birisi Balıkesir sosyal ve kültürel yaşamına damgasını vurmuş olan  BASAF (Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği)’tır.  1970’li yıllardan başlayarak köylerde ilk fotoğraf sergisini açan, hastane ve cezaevinde insanları yaşama bağlama kavgasında saydam gösterilerini yapan  BASAF, 80’lerin siyasal ortamı içersinde tüm dernekler gibi tüzel kişiliğine son vermiş ama bir topluluk olarak etkinliklerini sürdürmüştür.  Balıkesir özelinde 5 yarışmalı fotoğraf şenliği düzenleyerek; ulusal yarışmalarda bol ödül, bol sergileme alarak; saydam gösterileri; karma ve kişisel sergiler gerçekleştirerek varlığını hep duyurmuş olan  BASAF, akademik danışmanlığını önceleri Talat KOÇ, şimdi ise Yakup ÖZKUL ile birlikte Ömer GEMİCİ’nin sürdürdüğü Balıkesir Üniversitesi Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu SİFOT’un eğitmenliğini üstlenerek 1995’ten günümüze 1000’i aşkın öğrenciye temel fotoğrafçılık kursu vererek yüz kadar öğrenciyi yetkin birer fotoğraf amatörü konumuna getirmiştir.  Bu on yıl boyunca artık gelenekselleşen yılsonu fotoğraf sergileri, kişisel sergiler ve sonuçta kendine güvenen, insanını ve doğasını seven bir nesil yaratılmasına dolaylı katkı sağlamıştır.  Gelecek gençlerinse, geleceğimiz gençlere emanetse bundan daha iyi yatırım olur mu?  BASAF – SİFOT birlikteliği her hafta fotosafari, her an fotoğraf ve güzellik getirerek bu günlere ulaşmıştır. 

Mayıs 1999 ayı Balıkesir’e bahar yağmuru bereketi ile birlikte gelmiştir.  Mizah Fotoğrafları Ulusal Yarışma Sergisi ve ardı sıra  BASAF’ın yeniden tüzel kişiliğine kavuşması Mayıs 1999’da gerçekleşmiş; Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği (BASAF) kuruluşunu tamamlamıştır.

            7 kurucu üye ile kurulan  BASAF, 9 Ocak 2005 tarihi itibariyle 63 üyeye sahiptir.  BASAF (Balıkesir Fotoğraf Sanatı derneği), 2005-2008 dönemi yönetim kurulu olarak görev bölüşümü yapmış; Av. Altuğ OYMAK başkan, Yrd.Doç.Dr. Ömer GEMİCİ 2. başkan, Öğretim Görevlisi Bahar ÖZTUNÇ sayman ve Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜR ile öğretmen Hüsniye BEKKİ de üye olarak oybirliğiyle görevlendirilmiştir.  Denetim Kurulu: Ecz Sertaç ÖZMEN, İnş Müh O. Oğuz GÜLYAPRAK ve fotoğrafçı İrfan KURBAN’dan oluşmaktadır.  TFSF delegesi olarak aynı dönem için Altuğ OYMAK, Ömer GEMİCİ ve Bahar ÖZTUNÇ seçilmişlerdir.  

            Kuruluşundan bu güne   BASAF, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda öncelikle:

·         Türkiye’de bir ilk olan ve halen Kuva-yi Milliye Müzesi’nde “Fotoğraf Makineleri” bölümü olarak bulunan kısmın bağımsız bir “Fotoğraf Müzesi” olarak kurulması çalışmalarına başlamış; 6 Şubat 2002'de mülkiyeti Balıkesir Özel İdaresi'nde bulunan Dumlupınar Mahallesi, Ulus Sokak 2 numaradaki tarihi taş binanın BASAF'a Fotoğraf Müzesi ve dernek merkezi olarak uzun süreli ve bedelsiz tahsisi ile amacına ulaşmıştır. Daha sonra Balıkesir Belediye Başkanı Ziyaettin TAN'ın müze binasına ek arsayı Fotoğraf Kitaplığı yapılmak üzere BASAF'a bağışlamasıyla hedef daha da büyümüş ve somutlaşmıştır. Tarihi taş yapının rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Fotoğraf Müzesi Restorasyon ve Fotoğraf Kitaplığı inşa projeleri Çanakkale Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3 Mayıs 2003'te temeli atılan M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı; 19 Mayıs 2004'te Kuvayi Milliye Haftası 3 etkinlikleri kapsamında Ülkemizin dört bir yanından gelen fotoğraf dostlarının tanıklığında açılmıştır. Fotoğraf Müzesi restorasyonu ise üç duvarın aslına uygun tamamlanmasıyla çatının restorasyonuna kadar ulaşmıştır. Fotoğraf dostlarının katkılarıyla restorasyon sürdürülmektedir.  Gelinen nokta ve yapılanlar (http://www.tr-fotografmuzesi.org) web sayfamızdan izlenebilir.

·         Fotoğrafın geniş yığınlara sevdirilmesi, yaygınlaştırılması bağlamında ortaöğretim öğrencileri ve yetişkinler için temel ve ileri fotoğrafçılık kursları açılması bağlamında sivil halka, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Temel Fotoğrafçılık Seminerleri düzenlenmiş; uygulama çekimleri sürdürülmektedir.

·         SİFOT’un kuramsal ve uygulamalı eğitimi için tam desteğin sürdürülmesi bağlamında her öğretim yılında temel açılan temel fotoğraf seminerlerine çok sayıda katılım gerçekleşmiş ve katılımcıların çalışmalarıyla yılsonu fotoğraf sergileri açılmıştır.

·         Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadın" ve Haziran'ın ilk haftasında "Çevre ve sorunları"na ilişkin SİFOT ve BASAF ortak etkinliği olarak Fotoğraf Sergileri açılmıştır.  

·         Yaşayan sanatçılara saygı bağlamında düzenlenen “Ahmet ESMER Fotoğrafla Mizah” ulusal fotoğraf yarışmasının 3.’ için çalışmalar sürdürülmektedir.

·         BASAF üyelerinin fotoğraflarıyla katıldıkları "Ayın Fotoğraf(lar)" etkinlikleri her ay bir seçicinin sorumluluğunda sürdürülmekte seçilen ürünler M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı'nda sergilenmektedir. Çevreye saygı ve yaşama katkı anlamında M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı'nın önündeki alan Çevre Vakfı'nın katkılarıyla içinde alaminüt fotoğraf makinesini de içeren dinlenme mekanlı bir "Fotoğraf Meydanı'na dönüştürülmüştür.