ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fırat ATEŞ

Doğum Tarihi: 05 Mart 1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Matematik Bölümü

Ege  Üniversitesi

2000

Y. Lisans

 Matematik Bölümü

Balıkesir  Üniversitesi

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Matematik

Balıkesir  Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  :

“Yarı Grup ve Yarı Grup Sonuçları”

Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

 “Grup ve Monoid Yapılarına Geometrik Yaklaşımlar

Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi

2002-2007

Ar.Gör.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi

2007-2008

Yar.Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi

2008-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Canan KOCAPINAR, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı,  “Serbest ile Devirli Gruplar Üzerine” başlıklı Yüksek Lisans Tezi 2008 yılının Kasım ayında tamamlanmıştır.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Canan KOCAPINAR, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, doktora ders aşamasında.

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

P1. “Monoid Cebirsel Yapısında Kelime Problemi Ve Bu Problemin Yüksek Derecesinde Geometrik Çözümünün İncelenmesi” , Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu 2004-25 nolu Projede Yardımcı Araştırıcı.

P2. “Cayley Graflardan Elde Edilen Wreath Çarpım Monoidleri Üzerinde Etkiliğin Ve Çözülebilir Kelime Probleminin İncelenmesi” , Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu 2007-17 nolu Projede Yardımcı Araştırıcı.

İdari Görevler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl

 

Dönem

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 2007-2008

 

 

Bahar

 

Analiz II

4

2

2X50

Genel Matematik II

4

2

3X40

Matematik II

2

2

50

 

 2008-2009

 

Güz

Soyut Cebir I

4

0

2X50

Genel Matematik I

4

2

3X40

Matematik I

2

2

50

 

 2009-2010

 

Güz

Lineer Cebir I

4

2

35x2

Genel Matematik I

4

0

35x2

İleri Grup Teorisi I

3

0

2

 

 

 

 

 

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ateş, F., “ Some New Monoid and Group Constructions under Semi-direct Products”, Ars Combinatoria, 91 (2009), 203-218. (SCIE)

 

A2. Ateş, F., Çevik, A. S., “ Knit Products of Some Groups and Their Applications", Rendiconti del Seminario Matematico  della Università di Padova, 121 (2009), 1-11. (SCIE) 

 

A3. Ateş, F., Karpuz, E. G., Çevik, A. S., “Regular and Pi-inverse Monoids under Schutzenberger Products”, Algebras, Groups and Geometries, http://www.i-b-r.org/ir00004.htm (kabul edildi), (2009).

 

A4.  Ateş, F., Çevik, A. S., "Separability and Efficiency under Standard Wreath Product in terms of Cayley Graphs”, Rocky Mont. J. Math.,  38 (2008), 779-800. (SCIE)

 

A5.  Ateş, F., Çevik, A. S., "The p-Cockcroft Property of Central Extensions of Groups II”, Monatshefte für Math., 150 (2007), 181-191. (SCIE)     

 

A6. Ateş, F., Çevik, A. S., "Minimal but Inefficient Presentations for Semi-direct Products of Finite Cyclic Monoids”, Group St. Andrews 2005. Volume 1, L.M.S Lecture Not Series, 339 (2007), 170-185.   

 

A7.  Ateş, F., Çevik, A. S., "(Cyclic) Subgroup Seperability of HNN and Split Extensions”, Mathematica Slovaca, 57 (2007), 33-40. (SCIE)      

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve (özeti) bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kocapınar, C., Ateş, F., “Some (known) Results on free-by-cyclic groups”, 77th Workshop General Algebra, 24th Conference for Young Algebraists, 20-22 Mart 2009, Almanya.

B2. Ateş, F., “Geometric Approximations to Minimality of Monoids”, The 20th International Congress of Jangjeon Mathematical Society, 21-23 Ağustos 2008, Bursa.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  Ateş, F., Çevik, A. S., "Minimal but in Efficient Presentations of the Semi-direct Product of Finite Cyclic Groups”, Journal of Institute of Science and Technology of Balıkesir University., 2 (2004), 59-66.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve (özeti) bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ateş, F., “Gruplarda Merkezi Genişleme ve Etkiliği”, 20. Ulusal Matematik Sempozyumu, 3-6 Eylül  2007,  Erzurum.

E2. Ateş, F., “Sonlu Devirli Monoidlerin Yarı-direkt Çarpım Altında  Etkisiz Ancak Minimal Olması”, 19. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya.

E3. Ateş, F., “Standart Wreath Çarpımdan Hareketle Alt grup Ayrıştırılabilirlik ve Etkililik Arasındaki İlişki”, 18. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5-8 Eylül 2005, İstanbul.

E4. Ateş, F., “HNN ve Split (Ayrık) Genişlemlerinin (Devirli Alt grup) Ayrıştırılabilirliği”, 17. Ulusal Matematik Sempozyumu, 23-26 Ağustos 2004, Bolu.

 

 

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Zbl 1151.13005, Goto, Shiro; Kimura, Satoru; Matsuoka, Naoyuki
 “Quasi-socle ideals in Gorenstein numerical semigroup rings”, (English)
J. Algebra 320, No. 1, 276-293 (2008). MSC2000: *13A30 20M14 20M25,

Reviewer: Fırat Ateş.

 

F2. Zbl pre05381954, Kudryavtseva, Ganna; Mazorchuk, Volodymyr
Partialization of categories and inverse braid-permutation monoids. (English)
Int. J. Algebra Comput. 18, No. 6, 989-1017 (2008). MSC2000: *20M50 20M18 20M19,
Reviewer: Fırat Ateş.

 

F3.  Zbl pre05378359, Gray, R.; Ruškuc, N. Green index and finiteness conditions for semigroups. (English) J. Algebra 320, No. 8, 3145-3164 (2008). MSC2000: *20M10, Reviewer: Fırat Ateş.