Pascal  (işlenen kısım :)

Sınıf listesi ve notlar : nef fef fef2

Ödev 1
Ödev 2

Program Örnekleri

- Döngüler (Kabarcık sıralama algoritması{BubbleSort} 10luk tabandan n tabanına çevirim.)

- Kümelerde işlemler (birleşim, fark ve kesişim; eleman sayısı)

- Vektörler (z-ekseni etrafında dönüş; Gramm-Schmidt dikleştirme yöntemi)

- Matrislerle ilgili işlemler (ters alma; üçlü denklem sistemi;)

- Karmaşık sayılarda işlemler (Polinom denkleminin kökleri{Durand-Kerner algoritması(Weierstrass metodu)})

- Nümerik integrasyon (Polinom fonksiyonları;Integralleme yöntemleri)