EGT-5114 OFMA Eğitiminde İstatistiğe Giriş Dersi  Programı Taslağı

 

2007-2008 Eğitim Öğretim Dönemi Güz Yarıyılı   

 

Dersler Pazartesi 09.15-12.00 arasında NEF 3.kat Bilgisayar Laboratuarı D'de yapılacaktır...

Ders Konuları: Örnekleme süreci, frekans dağılımı, merkezi yönelimin ölçülmesi, değişkenliği tahmin etme, normal dağılım, iki grup arasındaki farklılık, çeşitliliğin ve korelasyonun analizi ve parametrik olmayan testler incelenecektir. Bununla birlikte verilerin bilgisayarda analizi ve SPSS programının kullanılması da bu dersin amaçları arasındadır. Ve zamanımızın elverdiği ölçüde MRC analizine giriş.

 

Kitap: Gravetter, F. And Wallnau, L. (2005). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences, 5th Edition. Thomson& Wadsworth Publishig.

Yardımcı Kitap: Ural A. ve Kılıç İ. (2005).Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık.

Web adresi: http://w3.balikesir.edu.tr/~demirci/ist07.htm  adresinden dersle ilgili bütün her şeyi bulabilirsiniz.(anlatımlar, .pdf, linkler….vs….)

Dersin Şartları:

  1. Sınıfı ve dersleri takip etmek

  2. Ödevler ve konuları takip ederek derse hazırlıklı gelmek

  3. İstatistik programını kullanabilmek, SPSS, Excell...

  4. Üç adet istatistiksel yöntemler içeren makale kriterini yapmak ( Makaleler Türkçe hakemli herhangi bir dergiden alınmalıdır-Ulakbim veritabanını kullanabilirsiniz.) Bu makale kriterlerinin dönüş tarihi aşağıda verilmiştir.

  5. İstatistiksel Hesaplama ve Yorumlar içeren bir proje yapmak.

 

Dersin Puanlaması

Ara sınav                                                %20

Final                                                       %30

Makale inceleme (herbiri %5)                %15

Proje                                                       %30

Derse Katılım/Devamlılık/Ödevler            %5

Konuların haftalara göre dağılımı-taslak

.........................Tanışma, Ders içeriği, Giriş vs.....1.hafta---24 Eylül 2007

1.ders ..............Giriş, frekans dağılımı-LAB1--2.hafta 1 Ekim 2007

2.ders................Frekans dağılımı, merkezi yönelim, çeşitlilikz-test puanlama--8 Ekim 2007

3.ders................İhtimal ve örnekleme,z-test puanları hesaplamaları....15 Ekim 2007

4.ders................5.hafta-Hipotez testi..t istatistiği-22 Ekim 2007

--------------------------29 Ekim Ders yok......6.hafta

5.ders................1.makale kritiğinin dönüşü ve sunu.......,...7.hafta-5 Kasım 2007

6.ders............... ANOVA-Related samples .8.hafta-12 Kasım 2007

7.ders................. ANCOVA..MANOVA-independent,-repeated measure-9.hafta-19 Kasım 2007

10 hafta ders yok---vize haftasını.

8.ders.................Correlation, Regression.-11.hafta-3Aralık

9.ders..................2.makale kritiğinin dönüşü.Parametrik olmayan testlere giriş.12.hafta-10Aralık

10.ders...............Chi  Square/goodness of Fit........13.hafta-17Aralık

11.ders................Non-parametric tests-Diğer N/P testler-14. Hafta 24Aralık

12.ders................MRC ye giriş, araştırma metotları..........15.hafta-31 Aralık

13.ders....Proje Sunumları-3. makale kritiği--16.hafta-7Ocak

14.ders....Proje sunumları-devam (Eğer önceki hafta bitmez ise)-17.hafta-14 Ocak

..........................Final..................!!!!!

FİNAL SORULARI

Not: Final soruları 31 Ocak 2008'e kadar yapılarak diğer ödevlerle birlikte teslim edilecektir....

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    İstatistik proje çalışması     Makale Değerlendirme Formu       

Dikkat Ders anlatımları .pdf formatına ve SPSS uygulamaları ise .doc uzantılıdır.

Sınıf içindeki işlenen Konu Anlatımları ve SPSS uygulamaları aşağıdadır (.pdf formatında)

1.ders-İstatistiğe Giriş -SPSS'e Giriş  2.ders ve SPSS Uygulamaları 2  3.ders ve SPSS Uygulamaları 3
 4.ders ve  SPSS Uygulamaları-4    5. ders ve SPSS-5  6.hafta-ders yok-cumhuriyet Bayramı
 7.hafta-makale kritikleri ve sunusu 8.hafta-6.ders-ANOVA-ANCOVA      9.hafta- SPSS- 6  
10 hafta vize haftası ders yok  11.hafata--7 ders-Korelasyon-Regresyon  SPSS-7 12. hafta- Ki-Kare testi  
 13.hafta-SPSS-8  Parametrik olmayan testler   SPPS-9 15-proje sunumları-

BAZI Formüller-pdf formatında    SPSS kullanımı (ing.)

TABLOLAR

Z-tabloları, 1 ve 2 ttesti   Ftablo 1  2 ve 3 Fmax tablosu  korelasyon kikare testi   Mann-whitney-Utest 1 ve Wilcoxon   q-değer-tablosu    

   LİNKLER

http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html ON-LINE-İstatistiksel hesaplama http://stat.tamu.edu/~mspeed/spss/general.html SPSS KULLANIMI-İNGİLİZCE ANLATIM-SPSS-10 KULLANIMI-TÜRKÇE
http://bilgi.umedia.org.tr/yayin/tejm/istkurs1.htm SPSS Kullanımı...türkçe... http://www.awlonline.com/weiss/e_iprojects/c13/c13sta00.htm
http://oak.cats.ohiou.edu/~wallacd1 http://www.katho.be/statist/
http://www.helsinki.fi/~jpuranen/links.html http://members.aol.com/johnp71/javastat.html
http://glass.ed.asu.edu/stats/ http://davidmlane.com/hyperstat/index.html
http://www.courses.fas.harvard.edu/~stat100/lectures/ http://bcs.whfreeman.com/ips4e/pages/bcs/cover.html
http://bcs.whfreeman.com/ips4e/ http://www.amstat.org/publications/jse/jse_data_archive.html
http://renoir.vill.edu/~short/courses/7405/banner.html http://www.aquiz.com/page4.html
http://www.lib.umich.edu/govdocs/frames/statsin.html http://www.math.yorku.ca/SCS/StatResource.html
http://huizen.dds.nl/~berrie/  http://www.statistics.com/content/freesoft/AZlisting.html
http://www.statlets.com/ http://www.statsoft.com/download.html
http://intrepid.mcs.kent.edu/~blewis/stat/index.html http://www.stat.ucla.edu/index.php
http://www.camden.rutgers.edu/dept-pages/sociology/main.htm