Özgeçmiş

İsa CÜREBAL, 1973 – Ünye (Ordu)  doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Necatibey Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü’nü 1996 yılında bitirerek lisans derecesini aldı. M.E.B.’na bağlı İstanbul Yenilevent Lisesi’nde 6 ay süreyle Coğrafya Öğretmeni olarak çalıştı. 1997 yılının Şubat ayında mezun olduğu Necatibey Eğitim Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisans programını 1999 yılında, doktorasını ise 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimi süresince İstanbul Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı fakültede 2005 – 2007 yılları arasında Dekan Yardımcılığı yaptı. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında ise Profesör unvanı aldı. 2019 ve 2021 yılları arasında ise Coğrafya Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
Cürebal, ulusal ve uluslararası kategoride 100’den fazla bilimsel yayın yapmış, yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılmıştır. Jeomorfoloji, Uygulamalı Jeomorfoloji ve Ekoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapan araştırmacı, halen Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Cürebal, evli ve bir kız çocuk babasıdır.