Personal Site

Görevi

Öğretim Üyesi ( Prof. Dr. )

Doğum Yeri ve Tarihi

Ünye - 1973

Branşı

Fiziki Coğrafya

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora (2000 - 2003)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

“Madra Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü”

 

Yüksek Lisans (1997 - 1999)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

“Gönen Çayı ile Belkıs Tombolosu Arasının Kıyı Kullanımı ve Planlaması”

 

Lisans (1992 - 1996)

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü

İŞ DURUMU

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Prof. Dr.) 2015 –

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Doç. Dr.) 2010 – 2015

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Yrd. Doç. Dr.) 2004 – 2010

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Araş. Gör. Dr.) 2003 – 2004

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Araş. Gör.) 2000 – 2003

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Araş. Gör.) 1999 – 2000

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Araş. Gör.) 1997 – 1999

M.E.B. İstanbul Yenilevent Lisesi (Coğrafya Öğretmeni) 1996 – 1997

AKADEMİK ETKİNLİKLER

KİTAPLAR / BOOKS

Uluslararası Kitap Editörlüğü

Editors: Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Toth (2016) Environmental Sustainability and Landscape Management, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia - Bulgaria / ISBN: 978-954-07-4140-6

Editors: Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy (2016) Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia - Bulgaria / ISBN: 978-954-07-4141-3

Editors: Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal (2016) Developments in Educational Sciences, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia - Bulgaria / ISBN: 978-954-07-4139-0

Editors: Efe, R.; Cürebal, İ.;  Lévai, L. (2016) 4th International Geography Symposium, Book of Proceedings, ISBN 978-605-66576-1-0

Editors: Recep Efe; İsa Cürebal (2016) 4th International Geography Symposium, GeoMed 2016 Book of Abstracts, ISBN 978-605-66576-0-3

Editors: Recep Efe, Carmen Bizzarri, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova (2015) Environment and Ecology at the Beginning of the 21st Century, St. Kliment Ohridski Press, ISBN 978-954-07-3999-1, Sofia, Bulgaria

Editors: Recep Efe, İbrahim Atalay, İsa Cürebal (2013) 3rd International Geography Symposium,  GeoMed 2013 Symposium Proceedings, ISBN 978-605-62253-8-3

Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Kitapta Bölüm

Atalay, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2017) Conglomerate Habitat in the Köprü River Basin in the Western Mediterranean Region of Turkey in Contemporary Studies in Environment and Tourism (Editors: Recep Efe and Münir Öztürk), Chapter 28, p.453-464, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle - UK, ISBN: 978-1-4438-7283-6

Efe, R.; Sönmez, S.; Cürebal, İ.; Soykan, A. (2015) Subalpine Ecosystem and Possible Impact of Climate Change on Vegetation of Kaz Mountain (Mount Ida - Turkey) in Climate Change Impacts on High - Altitude Ecosystems (Editors: Münir Öztürk, Khalid Rehman Hakeem, I. Faridah - Hanum, Recef Efe), p.645-664, Springer International Publishing Switzerland, ISBN: 978-3-319-12858-0

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2014) Population and Settlement Features of Balıkesir Between 1940 and 2010 in Urban and Urbanization (Editors: Recep Efe, Turgut Tüzün Onay, Igor Sharuho, Emin Atasoy), p.48-56, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, BULGARIA

Kızılçaoğlu, A.; Cürebal, İ. (2014) Emendere Thermal Springs (Sındırgı, Balıkesir, Turkey) in Tourism Environment and Ecology in the Mediterranean Region (Editors: Recep Efe and Münir Öztürk), Chapter 14, p.197-206, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-6218-9, U.K.

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Transhumance in Northwestern Turkey: Karadere Highlands (Burhaniye) Case Study in Environment and Ecology in the Mediterranean Region II (Editors: Recep Efe and Münir Öztürk), Chapter 1, p.1-11, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-5538-9, U.K.

Soykan, A.; Cürebal, İ.; Efe, R.; Sönmez, S. (2013). Geomorphological Characteristics of the Coastal Area in the East of Ayvalık in  The Science and Education at the Beginning of 21st Century in Turkey (Editors: Efe, R.; Mazbaev, O.; Koztova, Z.; Sam, R.; Sam, N.; Çalışkan, V.; Bayartan, M.; Atasoy, E.), Vol. 2, pp. 684-694. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, BULGARIA

Cürebal, İ.; Soykan, A.; Efe, R.; Sönmez, S. (2012) Structural and Geomorphological Evolution of Pazarköy Basin (Yenice - Çanakkale - NW Turkey) in Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey (Editors: Ilia Christov, Recef Efe), Chapter II; Social Sciences, p.220-233, Paradigma, Sofia, BULGARIA

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2012) Olive and Olive Oil Culture in the Mediterranean Basin in Environment and Ecology in the Mediterranean Region (Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Shahina Ghazanfar), Chapter 6, p.51-62, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-3757-6, U.K.

Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2011) Training For Staff Members of Protected Areas in Central and Eastern Europe in The Implementation of Volunteers in Park Programmes in Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II (Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay), Chapter 7, p.71-78, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-2986-1, U.K.

Efe, R.; Cürebal, İ. (2011) Impacts of the Marmaray (Bosphorus Tube Crossing, Tunnels and Stations) Project on Transportation and Urban Environment in Istanbul in Engineering Earth; The Impacts of Megaengineering Projects (Editor: Stanley D. Brunn), Chapter 41, p.715-734, Springer  Science + Business Media, Dordrecht Heidelberg London New York

Atalay, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sarı, C. (2008) The Formation of Antalya Travertine Deposit and Karstic Ground Water Systems in  Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region I (Editors: Recep Efe, Georges Cravins, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay), Chapter 6, p.93-108, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-8471-8658-4, U.K.

Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Kitap

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2013) Edremit Yöresi Yağhaneleri “Geçmişten Günümüze Zeytin, Zeytinyağı ve Sabun Sanayii”, Ana Gıda Yayınları, Baskı: Mataş Matbaacılık, İstanbul

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2013) Balıkesir'in Ağaçları ve Çalıları, Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları, No:7 Baskı: AKMAT, ISBN: 978 605 62253 5 2, Balıkesir

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2013) Monumental Trees of Edremit, Baskı: AKMAT, ISBN: 978 605 62253 4 5, Balıkesir

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2013) Olive and Olive Oil in Edremit Region, Baskı: AKMAT, ISBN: 978 605 62253 3 8, Balıkesir

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2012) Edremit Yeşil Çizik Zeytin, R Ajans, ISBN: 978 605 62253 2 1, Edremit; Balıkesir

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2011) Burhaniye "Doğal Kaynak Değerleri", Sistem Ofset, ISBN: 978 605 62253 1 4, Ankara

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2011) Dünya'da Türkiye'de Edremit Körfezi'nde Zeytin ve Zeytinyağı, Meta Basım, ISBN: 978 605 62253 0 7, İzmir

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2010) Edremit'in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları, Karakutu Yayınları, ISBN: 978 6051 200 06 4, İstanbul

Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Kitapta Bölüm

Efe, R.; Cürebal, İ., Soykan, A.; Sönmez, S. (2016) Edremit Yöresindeki Anıt ve Anıtsal Zeytin Ağaçları, Zeytin Kitabı (Editör : Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları, s.235-254, İstanbul

Efe, R.; Cürebal, İ., Soykan, A.; Sönmez, S. (2016) Türkiye' de Zeytin ve Zeytinyağı Terminolojisi, Zeytin Kitabı (Editör : Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları, s.93-118, İstanbul

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ., Sönmez, S. (2016) Türkiye'de Yetişen Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri ve Coğrafi Dağılışı, Zeytin Kitabı (Editör : Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları, s.37-80, İstanbul

Cürebal, İ. (2010) Harita Bilgisi, Genel Coğrafya, s.225-260, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara

MAKALELER / ARTICLES

Uluslararası Makaleler

Öztürk, M.Z.; Erginal, A.E.; Kıyak, N.G.; Öztürk, T.; Demirci, A.; Ekinci, Y.L.; Cürebal, İ.; Avcıoğlu, M.; Öztürk, T. (2015) Records of Repeated Drought Stages During the Holocene, Lake Iznik (Turkey) with Reference to Beachrock, Quaternary International, In Press (SCI Expanded)

Cürebal İ.; Efe R.; Özdemir H.; Soykan A.; Sönmez S. (2015) "GIS - Based Approach For Flood Analysis: Case Study Of Keçidere Flash Flood Event (Turkey)", Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2015.1047411 (SCI Expanded)

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) Impacts of Anthropogenic Factors on Land Degradation During the Anthropocene in Turkey, Journal of Environmental Biology, Special Issue, Volume 36:51-58 (SCI  Expanded)

Cürebal, İ.; Efe, R. (2014) An Overview of Climatic Features of the Ermenek River Basin, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 609 – 620 (Conference Proceedings Citation Index)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Kuyucak Monumental Cretan Maple (Acer sempervirens L.) (Burhaniye - Balıkesir, Turkey), Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 547 - 556 (Conference Proceedings Citation Index)

Soykan, A.; Cürebal, İ.; Efe, R.; Sönmez, S. (2014) Geomorphological Features and Seismicity of Bigadiç Plain and its Immediate Vicinity, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 524 - 531 (Conference Proceedings Citation Index)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Geomorphic and Ecologic Fundamentals of the Air Quality in the Vicinity of Kaz Mountains, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 335 - 346 (Conference Proceedings Citation Index)

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2014) Ecogeography of Kaz Mountain Ecosystem, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 167 - 175 (Conference Proceedings Citation Index)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Geographical Symbols in Beliefs of the Tahtacı Turkomans around Kaz Mountain, W Turkey, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120 ( 2014 ) 46 - 52 (Conference Proceedings Citation Index)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Atasoy, E.; Sönmez, S. (2012) Ecological Conditions and Distribution of Vegetation on Southern Slopes of Kaz Mountain, Turkey, Journal of Balkan Ecology, 15 (4): 373-382.

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2012) Land Use and Land Cover Detection in Karinca River Catchment (NW Turkey) Using GIS and RS Techniques, Journal of Environmental Biology, Special Issue: Environment and Geography in the Mediterranean, 33: 439-447 (SCI Expanded)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2011) Dede Korkut Monument Oak (Quercus infectoria Olivier) (Kadıköy; Edremit; Balıkesir), Elsevier - Procedia, Social and Behavioral Sciences, 19: 627-636 (Scopus)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2011) Review of Geomorphological and Neotectonic Features of the Gönen Basin (NW of Turkey), Elsevier - Procedia, Social and Behavioral Sciences, 19: 716-725 (Scopus)

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2009) Türkiye'de İklim Parametrelerinin Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi, Ekoloji, 18 (70): 17-26 (SCI Expanded)

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2008) Quantifying the Effect of Landuse Change on Olive Tree Cultivation in the Vicinity of Edremit between 1979 and 2006 Using GIS and RS Techniques, Fresenius Environmental Bulletin, 17 (6): 696-704 (SCI Expanded)

Efe, R.; Ekinci, D.; Cürebal, İ. (2008) Erosion Analysis of Fındıklı Creek Watershed (NW of Turkey) Using GIS Based RUSLE (3D) Method, Fresenius Environmental Bulletin, 17 (5): 568-576 (SCI Expanded)

Efe, R.; Ekinci, D.; Cürebal, İ. (2008) Erosion Analysis of Şahin Creek Watershed (NW of Turkey) Using GIS Based RUSLE (3D) Method, Journal of Applied Sciences, 8 (1): 49-58 (Thomson Master Journal List)

Efe, R.; Sönmez, S.; Cürebal, İ.; Soykan, A. (2007), Ecotourism Potential of Kapıdağ Peninsula (NW Turkey), Management and Education, 3: 190-200.

Ulusal Makaleler

Erginal, A. E.; Cürebal, İ. (2007) Soldere Havzasının Jeomorfolojik Özelliklerine Morfometrik Yaklaşım: Jeomorfik İndisler ile Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 203-210, Konya

Cürebal, İ.; Erginal, A. E. (2007) Mıhlı Çayı Havzası'nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Jeomorfik İndislerle Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 19: 126-135, Diyarbakır

Cürebal, İ.; Ekinci, D. (2006) Kızılkeçili Deresi Havzasında CBS Tabanlı RUSLE (3D) Yöntemiyle Erozyon Analizi, Türk Coğrafya Dergisi, 47: 115-130, İstanbul

Cürebal, İ. (2006) Strahler Yöntemiyle Komşu Akarsu Havzalarının Karşılaştırmalı Analizi: Mıhlı ve Şahin Dereleri, Trakya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2): 71-84, Edirne

Turoğlu, H.; Cürebal, İ. (2005) Karaburun (İstanbul) ve Uluabat (Bursa) Yalıtaşları, İstanbul Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, 13: 57-66, İstanbul

Tağıl, Ş.; Cürebal, İ. (2005) Altınova Sahilinde Kıyı Değişimini Belirlemede Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2): 51-68, Elazığ

Cürebal, İ. (2004) Madra Çayı Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 11-24, Balıkesir

Cürebal, İ. (2004) Yer Değiştiren Yerleşmelere İki Örnek: Kıratlı ve Bahçeli Köyleri, İstanbul Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, 12: 75-84, İstanbul

Erginal, A. E.; Öztürk, B.; Cürebal, İ. (2002) Kepez Deresi Havzasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Morfometrik Açıdan İncelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, 39: 23-43, İstanbul

Soykan, A.; Cürebal, İ. (1999) Gönen Çayı (Tahirova) ile Belkıs Tombolosu Arasının Kıyı Jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, 34: 295-312, İstanbul

Cürebal, İ.; Kızılçaoğlu, A.; Soykan, A. (1998) Belkıs Tombolosu'nun Jeomorfolojik ve Uygulamalı Jeomorfolojik Özellikleri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1): 1-23, Balıkesir

BİLDİRİLER / PROCEEDINGS

Uluslararası Bildiriler

Tam Metin Basılan Uluslararası Bildiriler

Sönmez, S.; Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, I. (2016) Evliya Çelebiye Göre XVII. Yüzyılda Bosna Şehirlerinin Özellikleri, Coğrafi Tarihi ve Kültürel Mirasları (Characteristics, Geographical History and Cultural Heritage of Bosnian Cities in the Seventeenth Century According to Evliya Çelebi ), IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi, 1-5 Haziran 2016,  Saraybosna, BOSNA - HERSEK

Sönmez, S.; Efe, R.; Cürebal, I.; Soykan, A. (2015) XVII. Yüzyılda Karadağ' ın Coğrafi, Sosyal ve Kültürel Özellikleri Üzerine Evliya Çelebi' nin Notları, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 1-4 Mayıs 2014, Podgoriça - Karadağ, "Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani", Cilt 1 - 2, Bölüm 7, s.729-757

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, I.; Sönmez, S. (2013) Kazdağları'nın Güneybatı Bölümünde Ekocoğrafik Özelliklerin Hava Kalitesine Etkisi, 2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu (2nd International Symposium on Kaz Mountains and Edremit), Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems, Edremit, 2-4 Mayıs 2013, Proceedings and Abstracts, p.112-123.

Sönmez, S.; Efe, R.; Soykan, A.;  Cürebal, I. (2013) XVII-XIX. Yüzyıllarda Anadolu'da Beşeri Hayata Etkileri Bakımından Nehirler ve Göller, Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu (Ticaret - Ulaşım - Askeri - Hukuk - Tarım) / Rivers and Lakes in Ottoman Empire International Symposium (Trade - Transport - Military-Law - Agriculture), 2-3 Mayıs 2013,  Proceedings, Kayseri

Cürebal, I.; Kızılçaoğlu, A.; Soykan, A.; Efe, R.; Sönmez, S. (2013) Precipitation Characteristics in Balıkesir and its Vicinity. In Balteanu, Atalay, Dumitrache Dinca (Eds),  The 8th Romanian - Turkish Geographical Seminar, 2-11 September 2012, Bucuresti - Slanic Moldova - Sinaia, Romania

Sönmez, S.; Efe, R.; Cürebal, I.; Soykan, A. (2012) Piri Reis' in Kitab-ı Bahriye'sine Göre XVI. Yüzyılda Karadağ Kıyıları, I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 12-15 Ekim 2012, Podgoriça - Karadağ

Efe, R.; Sönmez, S.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2012). Heartland Theory and Geopolitics of Turkey. In Atalay, Ielenicz, Balteanu, Efe (Eds.), 7th Turkey - Romania Academic Seminar, İnkilap Basımevi, İstanbul.

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, I. (2011) İklim Şartlarının Edremit Yöresi’nde Zeytin’in (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetişmesindeki Rolü, International Symposium on Kaz Mountains and Edremit (Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu), Global Change in The Mediterranean Region, Edremit, 5-7 Mayıs 2011, Proceedings and Abstracts, p.414-422,

Erginal, A.E.; Kıyak, N.G.; Yiğitbaş, E.; Bozcu, M.; Cürebal, I.; Öztürk, M.Z.; Sungur, A.; Avcıoğlu, M. (2010) Beachrock Formation on a Freshwater Lake Environment, Lake Iznik Coast, Turkey: A Preliminary Assessment of Microanalytical Data and Optical Luminescence Ages. IGCP 521; INQUA 0501 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, Rhodes Island, Greece, 27 September; 5 October, Ext. Abst. p.69-71

Efe, R.; Cürebal, İ.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2008) Temporal Water Level Change Detection in the Manyas Lake (NW Turkey) Using GIS, Remote Sensing and Meteorological Data, Third International Conference (BALWOIS 2008), Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

Efe, R.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2007) Ecosystem Properties of the Mancınık Mountain (Balikesir) Orobiome, GeoMed2007 International Symposium on Geography, Proceedings, p.119-133, İstanbul

Özeti Basılan Uluslararası Bildiriler

Cürebal, İ.; Tekeş, A. (2016) Flood Risk Analysis in Kemalpaşa (Nif) Creek Basin, GeoMed 2016 4th International Geography Symposium, Book of Abstracts, p.315, ISBN 978-605-66576-0-3

Atalay, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2016) Land Capability Classes in the Mediterranean Region in Turkey, GeoMed 2016 4th International Geography Symposium, Book of Abstracts, p.27, ISBN 978-605-66576-0-3

Atalay, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2016) Habitats of the Mediterranean Region in Turkey, GeoMed 2016 4th International Geography Symposium, Book of Abstracts, p.26, ISBN 978-605-66576-0-3

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) Flood Risk Analysis and Mapping in the Edremit Stream Basin, ICAE2015, International Conference on Applied Ecology: Problems and Innovations, Tblisi - Batumi | Georgia | 7 - 10 May 2015, Abstract Book, p.40.

Efe, R.; Cürebal, İ.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) Anthropogenic Factors Causing Environment Degradation in Dalyan Wetland and the Vicinity (Edremit - Balıkesir - Turkey), ICAE2015, International Conference on Applied Ecology: Problems and Innovations, Tblisi - Batumi | Georgia | 7 - 10 May 2015, Abstract Book, p.48.

Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2015) Sustainable Use of Ecotourism and Nature Tourism Areas in Balıkesir (NW Turkey), ICAE2015, International Conference on Applied Ecology: Problems and Innovations, Tblisi - Batumi | Georgia | 7 - 10 May 2015, Abstract Book, p.139.

Efe, R.; Cürebal, İ.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) 1877-1925 Yılları Arasında Balkanlardan Yapılan Göçlerin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Demografik Yapı Üzerine Etkileri (Impacts of Balkan Migration of 1877-1925 on Demographic Structure of Ottoman Empire and Turkey), III. Balkan Tarihi Araştırmaları Sempoyzumu: Balkan Tarihi ve Balkanlarda Türk Dili Sempozyumu (3rd International Symposium Balkan History Studies: Balkan History and Turkish Language in the Balkans), Bükreş | Romanya | 22-26 Nisan 2015, Bildiri Özetleri Kitabı, s.97, ISBN 978-9944-729-14-7

Efe, R.; Cürebal, İ.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) Human-induced environmental degradation during Anthropocene in Turkey, EGU General Assembly 2015, Vienna | Austria | 12 - 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17,  EGU2015-15579

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2015) Climate change and Sea level rise: Potential impact on the coast of the Edremit Plain, NW Turkey. EGU General Assembly 2015, Vienna | Austria | 12 - 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-10300-2

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2014) Monitoring and Assessment of Hydrological and Ecological Changes in Lake Manyas, EGU General Assembly 2014, Vienna | Austria | 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-8910.

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Coastal Changes Between Ayvalik and Assos During Anthropocene, EGU General Assembly 2014, Vienna | Austria | 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-8412.

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2013) Factors that Affect the Formation and Development of Gölcük Uvala in Western Turkey, 8th IAG International Conference on Geomorphology, August 27th to 31st, 2013, Abstracts Volume, p. 299, Paris

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2013) The Effect of Tectonics on Geomorphologic Evolution of Kalkım Basin (NW Turkey), 8th IAG International Conference on Geomorphology, August 27th to 31st, 2013, Abstracts Volume, p. 214, Paris

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2013)  Geomorphological Evolution of the Coastal Zone between Edincik and Tahirova, GeoMed2013 The 3rd International Geography Symposium, June 10-13, Kemer; Antalya; Turkey.

Kızılçaoğlu, A.; Cürebal, İ. (2013)  Emendere Thermal Springs (Sındırgı - Balıkesir - Turkey) GeoMed2013 The 3rd International Geography Symposium, June 10-13, Kemer; Antalya; Turkey.

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2010) Sustainable Land Use Management Strategies in Balikesir Plain (NW Turkey), GeoMed2010 The 2nd International Geography Symposium, June 2-5, Kemer; Antalya; Turkey.

Efe, R.; İrtem, E.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2010) Anthropogenic Changes on Coastal Region Between Burhaniye and Küçükkuyu, GeoMed2010 The 2nd International Geography Symposium, June 2-5, Kemer; Antalya; Turkey.

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, I. (2009) The Effects of Degradational Factors on the Ecosystem of Mount Madra, EGU; Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-2029

Soykan, A.; Efe, R.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2009) Anthropogenic Factors Threatening the Important Plant Areas of Kazdağı National Park, International Conference on Plants and Environmental Pollution (ICPEP-2009), 6-11 July, Kayseri

Sönmez, S.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2008) Assessment of the Impact of the Contemporary Climatic Conditions on the Regime of the Üzümcü River (Western Turkey), Third International Conference (BALWOIS 2008), Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. and Atasoy, E. (2008) Hydrographic Characteristics and Water Potential of Kaz Mountains (NW Turkey). Third International Conference (BALWOIS 2008), Ohrid; Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2008) Determination of Sediment Load and Sediment Estimation in the Çaygören Dam, Third International Conference (BALWOIS 2008), Ohrid; Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

Efe, R.; Cürebal, İ. (2008) Detection of Meander Migration and River Course Change Using Remote Sensing, GIS, and Field Data in the Üzümcü River Basin, EGU; Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00050.

Soykan, A.; Cürebal, İ. (2007) Geomorphic Properties of Kocaçay (Kocariver) Valley between İvrindi and Manyas Plains, GeoMed2007 International Symposium on Geography; Environment and Culture in the Mediterranean Region, Antalya

Atalay, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sarı, C. (2007) The Karsticification Processes and the Formation of Antalya Travertine Deposit, GeoMed2007 International Symposium on Geography Environment and Culture in the Mediterranean Region, Antalya

Ulusal Bildiriler

Turoğlu, H.; Erginal, A.E.; Cürebal, İ.; Döker, M.F. (2015) Hopa'da Yağışın Tetiklediği Sel, Taşkın ve Heyelan Afetleri (24.08.2015), UJES 2015 - 4. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu,  Bildiriler Kitabı, s.539-543, ISBN: 978-605-180-20-08, Samsun

Atalay, İ.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Poyraz, M.; Fural, Ş. (2015) Köprü Çayı Havzasında Konglomeralar Üzerinde Karstlaşma, UJES 2015 - 4. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.151-165, ISBN: 978-605-180-20-08, Samsun

Sönmez, S.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Soykan, A.  (2015) Fethiye ve Çevresinde Zeytinin Yetişmesinde İklimin Rolü, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 04-06 Mart 2015, Bildiriler Kitabı, Burdur

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2014) Madra Dağı'nın Jeomorfolojisi ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, Madra Dağı Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.39-59, 12-14 Ekim 2012 Ayvalık

Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Türkiye Turizm Politikaları ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planına Eleştirisel Bir Yaklaşım, Madra Dağı Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.82-90, 12-14 Ekim 2012, Ayvalık

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2014) Madra Dağı'nın Kuzeybatısında Yaylacılık Faaliyetleri, Madra Dağı Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.107-124, 12-14 Ekim 2012, Ayvalık

Sönmez, S.; Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2014) Madra Dağı ve Yakın Çevresinin Floristik Özellikleri, Madra Dağı Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.125-137, 12-14 Ekim 2012, Ayvalık

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2012) Üç  Boyutlu Modelleme Kullanılarak Siltasyon Miktarının Ölçülmesi: Çaygören Barajı Örneği, UJES 2012 - III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu,  Sempozyum Bildiriler Kitabı, s.729-738, 4-6 Ekim 2012, Antakya

Cürebal, İ.; Efe, R.; Sönmez, S.; Soykan, A. (2012) Kazdağları Ekosistemi ve Ekolojisi, Kazdağları Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.93-110, 2-3 Haziran 2012, Güre - Edremit

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2012) Kazdağları Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü, Kazdağları Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.167-186, 2-3 Haziran 2012, Güre - Edremit

Soykan, A.; Cürebal, İ.; Efe, R.; Sönmez, S. (2012) Kazdağı Güney Yamaçlarında Ekolojik Şartların Vejetasyonun Dağılışı ve Floristik Kompozisyonuna Etkileri, Kazdağları Ulusal Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.53-66, 2-3 Haziran 2012, Güre - Edremit

Erginal, A.E.; Kıyak, N.G.; Öztürk, M.Z.; Avcıoğlu, M.; Yigitbaş, E.; Bozcu, M.; Cürebal, İ. (2011) Duraylı İzotoplar, Çimento Türleri ve Optik Lüminesans Yaşlarına Göre İznik Gölü Yalıtaşlarının Paleo-Ortamsal Göstergeleri, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.88, 1-10 Eylül 2011, İstanbul

Cürebal, İ. ve Erginal A.E. (2010) Çayüstü (Bigadiç; Balıkesir) Tufalarının Kökeni: Mikroanalitik ve Jeomorfolojik Göstergeler, UJES 2010 - II. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.21-23, Afyon

Erginal, A.E.; Güneç Kıyak, N.; Yiğitbaş, E.; Bozcu, M.; Öztürk, M.Z.; Avcıoğlu, M. ve Cürebal, İ. (2010) İznik Gölü Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumu: Ortam ve Tarihleme Sonuçlarının Ön Değerlendirmesi, II. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.9-12, Afyon

Soykan, A.; Cürebal, İ. (2009) Balıkesir İlinin Jeomorfolojisi, Balıkesir'in Jeolojisi Sempozyumu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Yayınları, s.35-48, Balıkesir

Cürebal, İ.; Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S. (2008) Balıkesir Kent Merkezi Yerleşim Alanı ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Yöntemleriyle Belirlenmesi, UJES 2008 - I. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet ARDOS Anısına), Bildiriler Kitabı, s.328-339, 20-23 Ekim 2008, Çanakkale

Efe, R.; Soykan, A.; Sönmez, S.; Cürebal, İ. (2008) Türkiye'de Doğal Ortam Bozulmasına Antroposen Açısından Bakış, TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 16; 17 Ekim 2008, Ankara

Uludağ, M.; Cürebal, İ. (2008) Ergene Nehri Havzasında Taşkın Risk Değerlendirmesi, 5. Dünya Su Forumu Türkiye Bölgesel Toplantıları, Taşkın Konferansı, 19-20 Haziran 2008, Edirne.

Soykan, A.; Efe, R.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2008) Güneybatı Marmara Alt Bölgesi'nde Bölgesel Gelişme ve Çevre İkilemine Bir Örnek: Altın Madenciliği ve Ekolojik Maliyeti, I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Sempozyumu, 2-3 Haziran 2008, Bandırma

Efe, R.; Sönmez, S.; Soykan, A.; Cürebal, İ. (2008) Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada Ekorejyonların Önemi: Balıkesir Örneği, I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Sempozyumu, 2-3 Haziran 2008, Bandırma

Soykan, A.; Efe, R.; Sönmez, S. ve Cürebal, İ. (2008) Balıkesir İlinin Mağara Turizm Potansiyeli, 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17; 19 Nisan 2008, Balıkesir

Efe, R.; Sönmez, S.; Cürebal, İ.; Soykan, A. (2008) Balıkesir' in Geoturizm Yöreleri: Marmara Geoturizm Yöresi Örneği, 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17; 19 Nisan 2008, Balıkesir

Mater, B.; Turoğlu, H.; Uludağ, M.; Cürebal, İ.; Yıldırım, C. (2003) Ulubat; Manyas Gölleri ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Gelişim Modellemesi, İ.T.Ü. Kuaterner Çalıştayı IV, Bildiriler Kitabı, s.181-186, İstanbul

Cürebal, İ.; Uludağ, M. (2003) Ergene Çayı Havzasında Taşkın Risk Değerlendirmesi (Assessment Flood Risk in the Basin of Ergene River), Keşan Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.395-404, Edirne

ARAŞTIRMA PROJESİ ve RAPORLAR

Atalay Yöntemine Göre Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflandırması: Manisa - Şehzadeler İlçesi, Balıkesir Üniversitesi, BAP 2017/06, Yürütücü, 2017

Maden Arama Faaliyetlerinde Alternatif Bir Araç Olarak Tarih: Osmanlı Döneminde Balıkesir'de Madencilik (1839 - 1922), TÜBİTAK 108K003 Nolu Proje, Araştırıcı, 2011

Zeytin'in (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetişme Şartları Açısından Edremit Körfezi / Yöresi' nin Doğal Ortam Özellikleri, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı'nın Coğrafi İşaret Tescilinin Yapılması İçin Hazırlanan Rapor, 2008

Madra Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü, İ.Ü. Bilimsel Projeleri Destekleme Yürütücü Sekreterliği, T1079 / 18062001, Proje Yürütücüsü, 2003

Manyas ve Ulubat Göllerinin Kuvaterner Evrimi ve Sonuçları, İ.Ü. Araştırma Fonu, 1186 / 07.09.1998, Araştırıcı, 2001

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

GeoMed2016, The 4th International Geography Symposium, May 23 - 26, 2016, Kemer Antalya Turkey, Design of Book of Abstracts

GeoMed2016, The 4th International Geography Symposium, May, 23-26, 2016, Kemer Antalya Turkey, Member of Organizing Committee

GeoMed2016, The 4th International Geography Symposium, May, 23-26, 2016, Kemer Antalya Turkey, Member of Scientific Advisory Committee

GeoMed2013, The 3rd International Geography Symposium, June 10 - 13, 2013, Kemer Antalya Turkey, Design of Abstract Book

GeoMed2013, The 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013, Kemer Antalya Turkey, Member of Organizing Committee

GeoMed2013, The 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013, Kemer Antalya Turkey, Member of Scientific Advisory Committee

GeoMed2010, The 2nd International Geography Symposium, June 2-5, 2010, Kemer Antalya Turkey, Technical Organizers.

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu (2nd International Symposium on Kaz Mountains and Edremit), Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems, Edremit, 2-4 Mayıs 2013, Member of Organizing Committee

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu (2nd International Symposium on Kaz Mountains and Edremit), Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems, Edremit, 2-4 Mayıs 2013, Design of Proceedings and Abstract Book

8th Romanian - Turkish Scientific Symposium “Present day environmental changes in Romania and Turkey”, 2nd to 11th of September 2012, Romania

IKES2011, International Symposium on Kaz Mountains and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Member of Organizing Committee

IKES2011, International Symposium on Kaz Mountains and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Symposium Secretary

IKES2011, International Symposium on Kaz Mountains and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Design of Abstract Book

GeoMed2010, The 2nd International Geography Symposium, June 2-5 Kemer Antalya Turkey, Design of Abstract Book

GeoMed2010, The 2nd International Geography Symposium, June 2-5 Kemer Antalya Turkey, Member of Organizing Committee

Teaching Geography with GIS, "Herodot Network for Geograhpy in Higher Education", 13; 16 Haziran 2008, Albena; BULGARIA

Kazdağı Milli Parkı'nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı IV, Ağustos 2006, Zeytinli; Edremit; BALIKESİR

FLAG Biennial Meeting: Izmir, Turkey, September 2006

Kazdağı Milli Parkı'nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı III, 17 Ağustos; 07 Eylül 2005, Zeytinli; Edremit; BALIKESİR

Kazdağı Milli Parkı'nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II, 22; 31 Ağustos 2004, Zeytinli; Edremit; BALIKESİR

Alaçam Dağları ve Dursunbey I. Ulusal Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı (Baskıya Hazırlık)