Yrd. Doç. Dr. Barış ERDEM
 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Barış ERDEM

Doğum Tarihi: 01.01.1979

Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

Adres: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Çağış Kampusu BALIKESİR

Tel: 0 266 612 13 40 (İş)

       0 536 262 59 30 (GSM)

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Balıkesir Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

Doktora

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

Akademik Unvanlar

Arş. Gör.     - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu -  Balıkesir Üniversitesi -   2000 – 2007

Dr. - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu -  Balıkesir Üniversitesi – Temmuz – Eylül 2007

Yrd. Doç. Dr. - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu -  Balıkesir Üniversitesi – 2007……….

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: “Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Personel Bulma ve Seçme Süreci (Örnek Bir Uygulama)”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖKDENİZ

Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: “İşletmelerde Bir Performans Yönetimi Aracı Olarak Kıyaslama Tekniğinden Yararlanma: Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimine Yönelik Bir Araştırma”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN