Öğrenim Durumu

Lisans

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 

İdari Görevleri

1995-1997 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
1995-1997 Balıkesir Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
1997-2000 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
1999-2002 Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı

2000-2007 Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

2000-2007 Balıkesir Üniversitesi Senatosu Üyeliği

2006-2008 Erasmus Bölüm Koordinatörü

2007-2008 Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı
2008- Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
2011- 2012 Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
2012- Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü
 
Verdiği Dersler
Lisans
COG1216 Jeomorfoloji
COG2101 Jeomorfolojik Süreçler
COG2212 Toprak Coğrafyası
COG3112 Türkiye Fiziki Coğrafyası I
COG3212 Türkiye Fiziki Coğrafyası II
COG4102 Türkiye Kıyı Bölgeleri

Yüksek Lisans
COG5105 Ekosistem Coğrafyası
COG5106 Fiziki Ortam ve İnsan
COG5107 Kent ve Bölge Planlamasında Jeomorfoloji
COG5114 Uzmanlık Alan Dersi
COG5205 Eko-turizm
COG5206 Türkiye Kuaterner Jeomorfolojisi
COG5207 Türkiye’nin Biyocoğrafyası
COG5216 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora
COG6105 Türkiye’ nin Ekolojik Bölgeleri
COG6106 Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik
COG6205 Türkiye’de Karst Jeomorfolojisi

 

Üye Olduğu Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kurum ve Kuruluşlar
Türk Coğrafya Kurumu
Balkan Geographical Association (BGA)
 
Ödüller
Balıkesir Radyo Televizyonu Tarafından "2007 Yılının Bilim Adamı" Ödülü