Makaleler

SCI-SCSI-SCI-Expanded Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

Efe,R., Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ., Quantifying the effect of landuse change on olive tree cultivation in the vicinity of Edremit between 1979 and 2006 using GIS and RS techniques. Fresenius, Environmental Bulletin, June, 2008 (SCI Expanded)

Efe, R., Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. Sıcaklık Şartlarının Türkiye’de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetişmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi. Ekoloji Dergisi Sayı: 70, 2009 (SCI Expanded)

Soykan, A., Efe, R., Cürebal, I., Sönmez, S. Land Use and Land Cover Change Detection in Karınca River Catchment (NW Turkey) Using GIS and RS Techniques. Journal of Environmental Biology, 33, 2012 (SCI Expanded)

Soykan, A., Atasoy,E., Kostova, Z. Historical Development of Environmental Education in Bulgaria. Journal of Environmental Biology, 33, 2012 (SCI Expanded)

Efe, R.; Soykan, A.; Cürebal, İ.; Sönmez, S. (2012) Land Use and Land Cover Detection in Karinca River Catchment (NW Turkey) Using GIS and RS Techniques, Journal of Environmental Biology, Special Issue: Environment and Geography in the Mediterranean, 33: 439-447 (SCI Expanded)
 

SCI-SCSI-SCI-Expanded Dışındaki İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

Ulusal Makaleler: